pl en de

Poznaj Moebius
KONTAKT

MOEBIUS Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Gomólki 2

80-279 Gdańsk

Tel.: +48 58 524 01 70

Fax: +48 58 524 01 71

E-mail: biuro@moebius.pl

Web: www.moebius.pl

 
     
Biuro Warszawa

Tel.: +48 505 126 799

E-mail: warszawa@moebius.pl

 
     
Biuro Olsztyn

Tel.: +48 503 338 768

E-mail: olsztyn@moebius.pl

 
     
MOEBIUS Sp. z o.o.

Zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ,

VII Wydział  Gospodarczy KRS,

KRS:  0000293653

NIP: 584-263-77-75

REGON: 220524425

Kapitał zakładowy 50.000 PLN