pl en de

Poznaj Moebius
CERTYFIKATY

Elektryka:

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych
 • uwiadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP)
 • uwiadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (SEP) 

 

Teletechnika:

 • Brand-Rex International Partner
 • certyfikat projektanta okablowania strukturalnego Brand-Rex
 • certyfikat instalatora okablowania strukturalnego Brand-Rex
 • certyfikat projektanta okablowania strukturalnego MMC
 • certyfikat instalatora okablowania strukturalnego MMC
 • certyfikat projektanta okablowania strukturalnego Molex
 • certyfikat instalatora okablowania strukturalnego Molex
 • certyfikat projektanta okablowania strukturalnego Leviton
 • certyfikat instalatora okablowania strukturalnego Leviton
 • świadectwo ukończenia kursu projektantów systemów DSO - ITB
 • świadectwo ukończenia kursu projektantów systemów sygnalizacji pożarowej - ITB

 

Klimatyzacja:

 • świadectwa kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami
 • certyfikat instalatora urządzeń i systemów klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries 

 

Automatyka:

 • świadectwo ukończenia kursu TAC/Xenta - TAC/Menta - Schneider Electric

 

Bezpieczeństwo:

 • licencja certyfikowanego projektanta systemów zabezpieczeń C&C Solution Partner
 • certyfikat instalatora systemów zabezpieczeń. Rozwiązania: iProtect, DIVA, Siqura, Commend
 • poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą – poufne

Inne: 

 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych typu nożycowego, teleskopowego